Gehoor

Gehoor

Voor de communicatie is het belangrijk dat het gehoor in orde is. Het is nodig dat je:

  • hoort wat een ander zegt;
  • wat je zelf zegt moet worden gehoord om goed te kunnen spreken (bijvoorbeeld als voorwaarde voor articulatietraining);
  • als je niet (meer) kunt horen, dan is het belangrijk om te leren hoe je moet liplezen (spraakafzien) of hoe (ondersteunende) gebarentaal te gebruiken. De logopedist in een audiologisch centrum kan tevens gehoortesten afnemen en hoorapparatuur aanpassen;
  • goed kunt luisteren: aandacht en concentratie zijn hierbij belangrijk;
  • op het gehoor klanken kunt herkennen en weet welke letter bij welke klank hoort. Dit zijn belangrijke voorwaarden om het leren lezen.

Taalbegrip

Het komt voor dat je wel hoort wat iemand zegt, maar het niet begrijpt: dit is een stoornis in het taalbegrip.