Wat doet een logopedist?

Lezen

Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is het spreken onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld in samenwerking met huisarts, specialist of tandarts.

Maar logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen zoals slissen, stotteren of slikken worden behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben, kunt u bij de logopedist terecht.

Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord. Maar wat doet een logopedist?

Communicatie

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Goed communiceren is een middel om contact te maken en informatie uit te wisselen met andere mensen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren (contact maken en uiten/verwerken van gevoelens). Daarnaast kan het opnemen en verwerken van informatie moeilijk zijn, met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

Behandelgebieden

Logopedie kent vier behandelgebieden: taal, stem, spraak en gehoor. De grenzen van deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten aanverwante stoornissen zoals slik- of ademhalingsstoornissen. Hierdoor kunnen de logopedische behandelgebieden die van andere hulpverleners overlappen. De logopedist werkt vaak samen met de huisarts, school, schoolarts, (kinder)fysiotherapeut en/of specialist.

Signalering en doorverwijzing

Niet alleen taal, spraak, stem of gehoor zijn bepalend voor het welslagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of aan autisme verwante stoornissen de communicatie negatief beïnvloeden. Een logopedist kan hier een helpende hand bieden bij de signalering en doorverwijzing.

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren.

Deze problemen worden onderverdeeld in aandachtsgebieden, te weten:

  • Stem
  • Taal
  • Eten & drinken
  • Adem
  • Gehoor
  • Spraak

Begeleiding

De logopedist houdt zich niet alleen bezig met het oplossen van problemen, maar kan bijvoorbeeld ook mensen begeleiden die regelmatig moeten presenteren. Daarom zijn logopedisten ook werkzaam in bedrijven, aan toneelscholen, conservatoria en op lerarenopleidingen.

Preventie en voorlichting

De logopedist houdt zich, als deskundige op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling, ook bezig met preventie en voorlichting zoals op scholen en in jeugdgezondheidszorginstellingen.

Lezen