Afwijkende mondgewoonten/OMFT

OMFT (Oro-myofunctionele therapie)

Myofunctionele therapie is een oefenthe­rapie die gericht is op het herstel­len van een verstoord even­wicht in het functioneren van de orale spieren. In het algemeen geldt dat afwijkende mondgewoonten een verstoring van het evenwicht tussen de oro-faciale spieren veroorzaken, wat weer kan leiden tot een afwijkende fysionomie en morfologie.

Afwijkende mondgewoonten waaronder mondademen, duimzuigen etc. in combinatie met een afwijkend slikpatroon kan bijvoorbeeld leiden tot een sterke protrusie van het bovenfront. De tong duwt de front-elementen naar voren en de lippen, die bij het mondademen niet gesloten zijn, geven geen tegendruk.

Het verkeerde gebruik van de spieren en het ontbreken van tegendruk leidt in dit geval tot een afwijkende vorm van de kaken en/of gebit. De functionele malocclusie is een feit. Als deze dan veranderd moet worden, ligt het voor de hand eerst de functie van de betrokken spieren te veranderen.

Een multidisciplinaire benadering is dan ook wenselijk voor een blijvend resultaat. Tandartsen en orthodontisten houden zich bezig met de vorm en morfologische afwijkingen van het gebit en logopedisten houden zich bezig met de functie van de oro-faciale spieren.

Waarom logopedie?

Tandartsen en orthodontisten die zich veel bezighouden met de behandeling van kinderen zijn verantwoordelijk om de relatie tussen abnormale spierfuncties en afwijkende morfologie c.q. occlusie te herkennen en voorafgaande aan welke interventie dan ook eerst te zorgen voor een herstel van de juiste spierverhoudingen in het oro-faciale gebied.

Verwijzing naar een logopedist is dan geïndiceerd De logopedist speelt een belangrijke rol bij het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren van het oro-faciale skelet. De logopedische behandeling heeft betrekking op de functionele aspecten van afwijkend mondgedrag (duim-, vinger-, speenzuigen, mondademen, verkeerd slikpatroon, afwijkende tongligging, tongpersen en verkeerde bijtgewoonten). Soms is hierdoor ook de spraak afwijkend.

De logopedist werkt daarbij met objectieve meetinstrumenten zoals de Force scale (lipsterktemeter), de Payne-techniek (visualiseren van het slikpatroon d.m.v. fluorescentietechniek) en de myoscanner (lip- tong- en kauwspiermetingen). Vroegtijdige onderkenning en behandeling van afwijkende mondgewoonten en afwijkende slikpatronen zijn van groot belang voor een stabiele occlusie.