Welkom bij onze logopediepraktijk in Gorinchem

Voor elk probleem dat te maken heeft met praten, communicatie, stem, eten/drinken en slikken. We kunnen kijken wat jouw probleem is en wat eraan gedaan kan worden.

Onze specialismen

Binnen onze praktijk hebben we verschillende specialismen, toegespitst op jouw probleem.

 • Peuters
 • Basisschoolkinderen
 • Preverbale logopedie
 • Sensorische integratie / anders kijken naar kinderen
 • Dysfatische ontwikkeling
 • Verbale dyspraxie
 • Prompt
 • Stemtherapie
 • Stemproblemen bij zangers
 • Larynxmanipulatie
 • NLP
 

Multidisciplinaire samenwerking

Wij werken samen en stemmen af met de behandelingen van andere disciplines die zich eventueel met je bezighouden. Dit kunnen zijn:

 • Medisch specialisten
 • Paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten)
 • Consultatiebureaus
 • Scholen, leerkrachten, intern begeleiders
 • Tandartsen
 • Integrale vroeghulp, MEE, het Sociaal Team van de gemeente

We hebben zitting in het MOTO-team (Multidisciplinair Onderzoeks Team voor kinderen met Ontwikkelingsproblemen), een team waarin kinderen, jonger dan 4 jaar, worden besproken met de diverse behandelaren.

Ketenzorg

Ketenzorg wil zeggen dat we de cliënt volgen waar hij of zij is; in het ziekenhuis, thuis of bij ons op de praktijk in het Gasthuis.

Bij baby’s die met drinkproblemen op de kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis door ons worden gezien, worden de behandelingen vervolgd na ontslag uit het ziekenhuis.

Wij werken ook voor de kinderrevalidatie van Rijndam Revalidatie Centrum en het Nazorgbureau voor pre-dysmatuur geboren kinderen op de locatie van het Beatrixziekenhuis.

Het maakt niet uit of je van buiten komt (bv. via de huisarts, consultatiebureau-arts of tandarts) of dat je verwezen bent door een specialist van een ziekenhuis.