Welkom bij onze logopediepraktijk in Gorinchem

Voor elk probleem dat te maken heeft met praten, communicatie, stem, eten/drinken en slikken. We kunnen kijken wat jouw probleem is en wat eraan gedaan kan worden.

Onze specialismen

Vanaf 1 september 2020 werkt er bij ons een DYSLEXIE SPECIALIST !

Binnen onze praktijk hebben we verschillende specialismen, toegespitst op jouw probleem.

 • Peuters
 • Basisschoolkinderen
 • Preverbale logopedie
 • Sensorische integratie / anders kijken naar kinderen
 • Dysfatische ontwikkeling
 • Verbale dyspraxie
 • Prompt
 • Stemtherapie
 • Stemproblemen bij zangers
 • Larynxmanipulatie
 • NLP
 • Schisis
Coronavirus update 15 dec 2020:
De praktijk mag gedurende de lockdown gewoon open blijven. Daarnaast doen wij ook telelogopedie.
Zou u bij elke live afspraak het triageformulier op de website van Rivas.nl wilen invullen? Bij groen vinkjes mag u komen.
óf
U kunt ook door de triage bij de Hoofdingang van het ziekenhuis lopen. U krijgt dan een gekleurd kaartje als bewijs dat u naar binnen mag in het Gasthuis.
Sorry voor het ongemak....
 
 
 

Multidisciplinaire samenwerking

Wij werken samen en stemmen af met de behandelingen van andere disciplines die zich eventueel met je bezighouden. Dit kunnen zijn:

 • Medisch specialisten
 • Paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten)
 • Consultatiebureaus
 • Scholen, leerkrachten, intern begeleiders
 • Tandartsen
 • Integrale vroeghulp, MEE, het Sociaal Team van de gemeente

We hebben zitting in het MOTO-team (Multidisciplinair Onderzoeks Team voor kinderen met Ontwikkelingsproblemen), een team waarin kinderen, jonger dan 4 jaar, worden besproken met de diverse behandelaren.

Ketenzorg

Ketenzorg wil zeggen dat we de cliënt volgen waar hij of zij is; in het ziekenhuis, thuis of bij ons op de praktijk in het Gasthuis.

Bij baby’s die met drinkproblemen op de kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis door ons worden gezien, worden de behandelingen vervolgd na ontslag uit het ziekenhuis.

Wij werken ook voor de kinderrevalidatie van Rijndam Revalidatie Centrum en het Nazorgbureau voor pre-dysmatuur geboren kinderen op de locatie van het Beatrixziekenhuis.

Het maakt niet uit of je van buiten komt (bv. via de huisarts, consultatiebureau-arts of tandarts) of dat je verwezen bent door een specialist van een ziekenhuis.