Welkom bij onze logopediepraktijk bij het Beatrixziekenhuis in Gorinchem

Voor elk probleem dat te maken heeft met praten, communicatie, stem, eten/drinken en slikken. We kunnen kijken wat jouw probleem is en wat eraan gedaan kan worden.

Onze specialismen

Binnen onze praktijk zien wij zowel baby's, peuters als oudere kinderen en volwassenen met een grote verscheidenheid aan klachten.

We hebben we verschillende specialismen, toegespitst op jouw probleem.

Multidisciplinaire samenwerking

Wij werken samen en stemmen af met de behandelingen van andere disciplines die zich eventueel met je bezighouden. Dit kunnen zijn:

  • Medisch specialist (KNO-arts, Kinderarts)
  • Paramedici ((kinder)fysiotherapeut, diëtist)
  • Psycholoog/Orthopedagoog
  • Consultatiebureau/Jeugdarts
  • School, leerkracht, intern begeleider
  • Tandarts/Orthodontist
  • Integrale vroeghulp, MEE, het Sociaal Team van de gemeente

We hebben zitting in het MOTO-team (Multidisciplinair Onderzoeks Team voor kinderen met Ontwikkelingsproblemen) van het Beatrixziekenhuis, een team waarin kinderen, jonger dan 4 jaar, worden besproken met de diverse behandelaren.

Patiënten verwezen door specialisten van het Beatrixziekenhuis krijgen bij ons voorrang.

Wachtlijst....

- Momenteel is er een groeiende wachtlijst.

- Patiënten die verwezen zijn door KNO- en Kinderartsen worden bij ons met voorrang opgeroepen.

- Vanwege de enorme toestroom en beperkte capaciteit voor de behandeling van stemtransitie bij genderdysforie, kunnen wij momenteel geen nieuwe aanvragen voor logopedie bij transgender personenen inschrijven. 

Ketenzorg

Ketenzorg wil zeggen dat we de cliënt volgen waar hij of zij is; in het ziekenhuis, thuis of bij ons op de praktijk in het Gasthuis.

Bij baby’s die met drinkproblemen op de Geboorte- en Kindcentrum van het Beatrixziekenhuis door ons worden gezien, worden de behandelingen vervolgd na ontslag uit het ziekenhuis.

Wij werken ook op het Nazorgbureau voor pre-dysmatuur geboren kinderen op de locatie van het Beatrixziekenhuis.

Kwaliteit

Onze praktijk staat voor kwaliteit!

Alle logopedisten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging NVLF.  Daarnaast neemt ieder deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten. Jaarlijks volgen wij meerdere cursussen om onze specialismen te onderhouden en op de hoogte te blijven van recente inzichten en ontwikkelingen.

De praktijk voldoet aan de eisen van de Kwaliteitstoets Logopedie die elke 2 jaar wordt afgenomen. Wij nemen deel aan jaarlijkse intervisie.

Nieuws

Maartje werd geïntervieuwd door het blad "Kits"! Lees hier hoe zij kinderen met een gehemeltespleet leert praten: 

https://www.kits.nl/nieuws/stoeien-met-klanken-en-letters-1

 

Het maakt niet uit of je van buiten komt (bv. via de huisarts, consultatiebureau-arts of tandarts) of dat je verwezen bent door een specialist van een ziekenhuis.