Welkom bij onze logopediepraktijk in Gorinchem

Voor elk probleem dat te maken heeft met praten, communicatie, stem, eten/drinken en slikken. We kunnen kijken wat jouw probleem is en wat eraan gedaan kan worden.

Onze specialismen

Binnen onze praktijk zien wij zowel baby's, peuters als oudere kinderen en volwassenen met een grote verscheidenheid aan klachten.

We hebben we verschillende specialismen, toegespitst op jouw probleem.

Multidisciplinaire samenwerking

Wij werken samen en stemmen af met de behandelingen van andere disciplines die zich eventueel met je bezighouden. Dit kunnen zijn:

  • Medisch specialisten
  • Paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten)
  • Consultatiebureaus
  • Scholen, leerkrachten, intern begeleiders
  • Tandartsen/Orthodontisten
  • Integrale vroeghulp, MEE, het Sociaal Team van de gemeente

We hebben zitting in het MOTO-team (Multidisciplinair Onderzoeks Team voor kinderen met Ontwikkelingsproblemen), een team waarin kinderen, jonger dan 4 jaar, worden besproken met de diverse behandelaren.

 

NIEUW

Per 1 april werken wij ook een aantal uren per week bij het ISK-onderwijs (Internationale Schakel Klas), op de locatie aan de Vries Robbeweg (bij het Omnia College), om leerlingen met grote taalontwikkelingsproblemen op weg te helpen met communiceren.

Ketenzorg

Ketenzorg wil zeggen dat we de cliënt volgen waar hij of zij is; in het ziekenhuis, thuis of bij ons op de praktijk in het Gasthuis.

Bij baby’s die met drinkproblemen op de kinderafdeling van het Beatrixziekenhuis door ons worden gezien, worden de behandelingen vervolgd na ontslag uit het ziekenhuis.

Wij werken ook voor het Nazorgbureau voor pre-dysmatuur geboren kinderen op de locatie van het Beatrixziekenhuis.

Kwaliteit

Onze praktijk staat voor kwaliteit!

Alle logopedisten staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging NVLF. Daarnaast nemen de meesten van ons deel aan een kwaliteitskring voor logopedisten. Jaarlijks volgen wij meerdere cursussen om op de hoogte te blijven van recente inzichten en ontwikkelingen.

De praktijk voldoet aan de eisen van de kwaliteitstoets logopedie die elke 2 jaar wordt afgenomen.

Het maakt niet uit of je van buiten komt (bv. via de huisarts, consultatiebureau-arts of tandarts) of dat je verwezen bent door een specialist van een ziekenhuis.