Schisis: lip-, kaak- en/of gehemeltespleet

Een schisis, ook wel hazenlip genoemd, is een aangeboren afwijking in het gezicht. Schisis betekent letterlijk ‘spleet.’ Iemand met een schisis heeft een spleet of groef in lip, kaak en/of het gehemelte.

Soms bevindt de spleet zich alleen in het gehemelte, maar het komt ook voor dat een schisis in zowel lip, kaak als gehemelte aanwezig is. Er bestaan enkelzijdige spleten, die zich links of rechts van het midden bevinden, en dubbelzijdige spleten. Van elke duizend pasgeborenen in Nederland heeft één á twee kinderen een schisis.

Wat kan logopedie voor u betekenen?

Een vroegtijdige start (rond het derde levensjaar) van de logopedische behandeling kan ervoor zorgen dat de spraak- en taalontwikkeling van een kind met een schisis goed verloopt. Aan de hand van de gegevens van het schisisteam, logopedische onderzoeken en informatie van ouders wordt een behandelplan opgesteld. Tijdens de logopedische behandelingen zal functioneel worden gewerkt aan het verbeteren van de articulatie en eventueel het op niveau brengen van de taalontwikkeling. We geven je kind duidelijke en gestructureerde articulatie-oefeningen. Tevens kan een logopedist eet- en drinkproblemen en foutieve mondgewoontes behandelen.

Kijk voor meer informatie op: www.amc.nl/web/specialismen/schisisteam-amsterdam.htm