Logopedie voor transgenderpersonen

Genderdysfonie

Genderdysfonie is het stemprobleem dat voorkomt bij transpersonen. De klacht die daarbij voorkomt is dat de stem niet in overeenstemming is met de veranderde sekserol. Bij genderdysfonie is de stemvorming (fonatie) op zich dus niet gestoord, zoals bijvoorbeeld bij heesheid of schorheid het geval is. Het stemprobleem van man-naar-vrouw/transvrouwen is in het algemeen groter dan dat van vrouw-naar-man/transmannen. De stem is vaak te laag en de manier van spreken te mannelijk waardoor de transvrouw als man wordt aangesproken.

Transmannen hebben minder vaak klachten over hun stem, aangezien deze door de hormoonbehandeling daalt. Toch komen bij deze groep ook stemproblemen voor, zoals problemen m.b.t. het stembereik of een instabiele, gespannen stem met stemvermoeidheid. Daarnaast kan een gebrek aan borstresonans ervoor zorgen dat de stem niet overeenkomt met het mannelijk voorkomen.

In het genderteam worden de transvrouwen drie maanden na de start van de real life fase (testperiode van anderhalf jaar waarin zij volledig in de andere sekserol moeten leven) doorverwezen naar de polikliniek KNO/foniatrie/logopedie voor onderzoek en advies. Transmannen worden vooral op eigen verzoek verwezen als zij klachten ervaren op het gebied van stemgebruik.

In het foniatrisch spreekuur inventariseren de foniater (gespecialiseerde KNO-arts) en de logopedist de hulpvraag. Daarnaast wordt gevraagd naar factoren die van invloed zijn op de stemkwaliteit en de mate waarin de stem veranderd kan worden, zoals andere (stem)klachten, roken, gebruik van alcohol en stemgebruik in het dagelijks leven. Daarna onderzoekt de foniater de stembanden. Van belang is te weten of het aspect van de stembanden gaaf is en of ze goed bewegen. Ook wordt een indruk verkregen van de lengte en massa van de stemplooien. Deze gegevens bepalen mede in hoeverre de stem vrouwelijk respectievelijk mannelijk kan gaan klinken.

Stemoperatie

Een vraag die transvrouwen regelmatig bezighoudt is of een stembandoperatie de stem zou kunnen vervrouwelijken. Langs chirurgische weg kan een stem een hogere trillingsfrequentie krijgen. Bedacht moet echter worden dat er verlittekening plaatsvindt, waardoor de stemfunkties een soort starheid krijgen. Ook is de frequentie (toonhoogte) slechts één van de verschillen tussen de mannen- en vrouwenstem. Toonhoogteverandering is daarom geen garantie voor een vrouwelijke indruk van de stem. Bij KNO-artsen en logopedisten heerst om die reden de opvatting dat zo’n operatie pas aan de orde is als de logopedische training een zeer ondermaats resultaat heeft opgeleverd.

Bron: www.logopedie.nl